Laureaci Konkursu o Wielkich Polakach: Św. s. Faustyna Kowalska

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali
(św. Jan Paweł II)

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki położone na terenie diecezji toruńskiej w Górsku k. Torunia – w miejscowości uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki dynamicznie rozwija ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstało ono w październiku 2014 r. przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funduszy Unii Europejskiej. Oprócz nowoczesnego multimedialnego muzeum o bł. ks. Jerzym Popiełuszce goście mogą zwiedzić Muzeum Regionalne, zorganizować zajęcia na boisku sportowym czy też spotkać się przy ognisku. W Sali widowiskowej odbywają się konfrontacje i warsztaty teatralne,
występy artystyczne i projekcje filmowe. Położone na szlaku Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki Centrum jest odwiedzane przez grupy pielgrzymów, w tym uczestników rajdów rowerowych i motocyklowych.

Wydaje się, że najbardziej ambitnym edukacyjnym przedsięwzięciem dyrektora Centrum ks. dr. Pawła Nowogórskiego CSMA i osób wspomagających jest organizowany od sześciu lat wojewódzki konkurs z cyklu o Wielkich Polakach, adresowany do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest m.in.: pobudzanie wśród młodzieży twórczego myślenia; rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych; przybliżanie wartości regionalnych, społecznych i patriotycznych na podstawie wielkich autorytetów, Polaków związanych z regionem kujawsko-pomorskim. Co roku podmiotem-bohaterem konkursu jest wybitna osobowość związana z regionem
kujawsko-pomorskim. Dotychczas byli to: Mikołaj Kopernik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, ks. kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

Tegoroczna edycja konkursu: Św. s. Faustyna Kowalska – jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski, skupiła największe ze wszystkich edycji konkursowych zainteresowanie: ok. 700 uczestników z 69 szkół.
Tytuł laureata zdobyło 21 uczniów, tzn., że osiągnęli oni co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Najlepsze wyniki uzyskali:
1. Zofia Strzyżewska – Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
2. Martyna Kaja Kumor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie;
3. Kaja Julianna Stróżyk – Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
4. Klaudia Kotas – Zespół Szkół w Konecku;
5. Oliwia Olszewska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy.

Główną nagrodą konkursu dla 21 Laureatów ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym dla Młodzieży: Śladami św. Jana Pawła II Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Roku Niepodległej. Młodzież odbędzie wędrówkę po Włoszech, do miejsc odwiedzanych kiedyś przez Papieża-Polaka.

Ks. dr Paweł Nowogórski skuteczny animator dynamicznego rozwoju Centrum, przytaczając słowa Papieża-Polaka, skierowane do polskiej młodzieży: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali, dodał: to najlepsza zachęta do pokonywania wszelkich barier. Konkurs o Wielkich Polakach jest po to, aby młody człowiek
biorący w nim udział upewnił się, że też może być wielki! Skoro inni potrafili, ja też potrafię!

Każdy może być wielkim i wyjątkowym. Wkrótce kolejna edycja konkursowa. Najprawdopodobniej w roku szkolnym 2018-2019 bohaterem Konkursu będzie Marian Rejewski. Urodzony w 1905 r. w Bydgoszczy Marian Adam Rejewski – matematyk, kryptolog, w czasie drugiej wojny światowej porucznik Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii – przyczynił się do złamania szyfru Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy, co umożliwiło Brytyjczykom odczytywanie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej w okresie wojennym.

Z przyjemnością, można przyjąć tezę, że środowisko Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku prowadzone przez ks. dra Pawła Nowogórskiego, realizując cele edukacyjne, przyczynia się do szeroko rozumianej integracji młodzieży kujawsko-pomorskiego regionu, skupia też uwagę przybywających tu pielgrzymów-wędrowców z Polski i spoza jej granic.

Tadeusz Kierel

fot. CEM w Górsku