MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 6

Dzień 6.

Wielkość świętego Michała Archanioła w nadziei

II. Jakże wytrwała i niezachwiana była nadzieja świętego Michała w przeciwieństwie do zarozumiałości Lucyfera! – Był on świadomy swoich wielkich i niezliczonych darów i zamiast używać ich w podążaniu ku wiecznemu oglądaniu Boga w niebie, podziwiał samego siebie, zachowując się tak, jakby Bóg nie był jedynym prawdziwym źródłem błogosławieństwa.

Jak tylko narodziło się w Lucyferze pragnienie wielkości, zobaczył, że jego marzenia nie mogą się ziścić, a wszystkie jego dary i zalety prowadzą do ruiny. W obliczu tego wielkiego upadku zwyciężyła nadzieja świętego Michała. Widząc, jak łatwo jest upaść nawet tak wzniosłej istocie, Archanioł zamiast się wystraszyć, jeszcze bardziej przylgnął do Boga, powtarzając za Psalmistą: „Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga”. Złożył w Nim całą swoją nadzieję i, stawiając czoła Lucyferowi, powiedział mu: Czy możliwe jest, aby jakakolwiek istota była szczęśliwa bez Boga? Wszystko, co posiadam, i to, kim jestem, jest owocem Bożej łaski, Jego nieskończonej dobroci, która otwiera mi drogę ku wiecznemu szczęściu.

O wielka nadziejo świętego Michała!

Modlitwa

Panie, miłosierny Boże, jesteś całą moją nadzieją! W Tobie, który obiecałeś mi szczęście wieczne, są wszystkie moje pragnienia. Rany Jezusa, mojego Zbawiciela, są dla mnie uzdrowieniem. A Ty, święty Michale Archaniele, wypraszaj mi u Pana łaskę, dzięki której otrzymam wieczną radość w niebie. Zabierz z mojego serca zarozumiałość i spraw, abym potrafił zaufać tylko Bożej pomocy, dostępując pewnego dnia wiecznego zbawienia.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, pomocy wszystkich tych, którzy składają swoją nadzieję w Bogu.

Zadanie

Odmów dziewięć razy Akt nadziei ku czci dziewięciu chórów anielskich, podziwiających niezmierzoną nadzieję świętego Michała.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

łaskę i wieczne zbawienie.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.