Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
Święty Michale Archaniele,

oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza,

jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,

staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych,

a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza,

Twojego wielkiego czciciela.

 Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć.

Bądź moją mocą przez całe życie,

abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom
szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,

a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.

Amen