Akt zawierzenia w czasie pandemii – ks. Piotr Prusakiewicz CSMA