Alleluja! O, zaiste błogosławiona noc!

O, zaiste błogosławiona noc,

jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego redakcja „Któż jak Bóg” składa najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i błogosławieństwa.

Niech Wielkanoc przypomni nam o nadziei, która zawsze powinna nam towarzyszyć w życiu, nawet w trudnych chwilach.

Obietnica naszego zmartwychwstania niech będzie dla nas wsparciem i siłą w codziennych wyzwaniach.

Życzymy, aby Zmartwychwstały oświecał drogi codziennego życia, obdarzał błogosławieństwem i pomagał życie czynić szczęśliwym.

Błogosławionych Świąt!

ks. Piotr Prusakiewicz CSMA z Redakcją Dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”