Anielska flaga na maszt!

W dniu 2 lutego br., w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, Zastęp Rycerski św. Michała Archanioła przeżył radosną uroczystość poświęcenia chorągwi swojego Patrona. W tym dniu gościliśmy w naszej wspólnocie księdza Piotra Prusakiewicza – Animatora Generalnego Rycerstwa, który wraz z opiekunem naszego Zastępu, księdzem Józefem Dziduchem – Dziekanem i Proboszczem naszej Parafii koncelebrował Mszę św., głosił Słowo Boże i poświęcił nową Chorągiew św. Michała Archanioła.

 

Nasz Zastęp Rycerski istnieje od 2011 r. i dziś mogliśmy doczekać się zwieńczenia naszych dążeń. Jest w nas wielka radość, ponieważ pragnęliśmy widocznego znaku obecności naszego Patrona wśród nas, by szczególnie podczas naszych spotkań rycerskich przypominał nam swoją postawą i archanielskim zawołaniem „Któż jak Bóg”, że najpełniej żyjemy wówczas, gdy żyjemy dla Boga.

Podczas tej Eucharystii dwoje kandydatów złożyło również uroczyste przyrzeczenie wstąpienia w szeregi naszego Zastępu, powiększając tym samym nasze grono do 33 członków, w tym 29 Rycerzy.

Drugą wielką radością jest powstanie w sąsiedniej Parafii pw. Świętej Rodziny nowego Zastępu Rycerstwa św. Michała Archanioła i złożenie, również w tym dniu, uroczystych przyrzeczeń podczas Mszy św. na ręce księdza Piotra Prusakiewicza – naszego Animatora Generalnego, księdza Ryszarda Juraka – Proboszcza Parafii oraz księdza Roberta Raczyńskiego – opiekuna grupy – przez 12 kandydatów. Obecnie Zastęp Rycerski w tej Parafii liczy 18 członków, w tym 12 Rycerzy, 1 członka wspomagającego i 5 kandydatów.

W ostatnim czasie w diecezji lubelskiej powstały i funkcjonują trzy Zastępy Rycerskie, oprócz wyżej wymienionych jest jeszcze Zastęp w Borzechowie w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, powołany w 2012 roku na prośbę księdza Romana Wróblewskiego – Proboszcza Parafii. Zastęp ten liczy obecnie 12 Rycerzy, 3 członków wspomagających i 2 kandydatów.

Radość nasza jest tym większa, że w pewien sposób Zastęp nasz uczestniczył w powstawaniu pozostałych, zwłaszcza otaczając je swoją skromną modlitwą.

Za to wszystko co już jest i za to wszystko co Dobry Bóg jeszcze przygotowuje dla nas niech będą wielkie dzięki – CHWAŁA PANU!

 

Maria Haszcz

i Rycerze z Lublina

 

Artykuł ukazał się w archiwalnym numerze Któż jak Bóg 3/2014. Zapraszamy serdecznie do lektury!