Anielska tradycja Andrychowa podtrzymana!

  W sobotę, 28 września, w przeddzień święta Trzech Archaniołów, w Andrychowie, w nowo wybudowanym Domu Rekolekcyjnym p.w. św. Józefa przy parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika odbył się dzień skupienia dla zastępów rycerskich diecezji bielsko-żywieckiej. Zastęp Rycerzy Świętego Michała Archanioła z tej parafii wraz ze swoim opiekunem ks. Wojciechem zaprosił wyjątkowego gościa – założyciela Rycerstwa w Polsce, ks. Mariana Polaka CSMA.

Około pięćdziesięciu Rycerzy i członków Rycerstwa uczestniczyło w konferencjach, modlitwach oraz nałożeniu rąk w modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie. Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia.

Zastępy Rycerzy chętnie spotykają się w ciągu roku, by wspólnie zgłębiać wiarę, rozmawiać o zagrożeniach dzisiejszego świata i czerpać siły ze wspólnotowej modlitwy. Z racji jego doświadczenia jako egzorcysty, konferencje księdza Mariana dotyczyły właśnie zagrożeń w dzisiejszym świecie oraz roli Aniołów w naszym życiu. Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Ksiądz Marian podkreślił, jak ważną rolę w naszym życiu sprawuje nasz Anioł Stróż. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest ciągle przy nas, daje natchnienia i oświeca, byśmy, wypełniając Boże przykazania, kochali Chrystusa i szli przez życie dobrze czyniąc. Jak kochający starsi bracia i siostry z czułością opiekują się swym młodszym rodzeństwem, tak Aniołowie, nasi starsi bracia, z tkliwą dobrocią i miłością ukazują nam właściwą drogę, prowadzą ścieżkami dobra i miłości, i chronią przed zasadzkami szatana. Razem z nimi tworzymy jedną rodzinę. Dobrze jest więc zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem, a w najtrudniejszych chwilach wzywać Archaniołów.

Temat z dnia skupienia: „Święty Michał wskazuje drogę do Boga” ks. Marian rozszerzył na anielską niedzielę, w trakcie której głosił kazania w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie, w ramach zorganizowanej przez Rycerstwo Niedzieli Anielskiej. Święto to poprzedzone było dziewięciodniową nowenną do świętego Michała Archanioła, odmawianą na Mszach świętych.

W niedzielę przed wieczorną Eucharystią parafialna grupa muzyczna odśpiewała Akatyst ku czci świętego Michała Archanioła, co w Andrychowie jest już coroczną tradycją.

Któż jak Bóg!