Apel Rycerzy Jana Pawła II

Szanowni Rodacy,

Kochani Bracia i Siostry,

Umiłowani w naszym Jedynym Zbawicielu, Chrystusie Panu,

W obliczu ostatnich wydarzeń, które miały na celu znieważenie Najświętszej Maryi Panny oraz jednoczesne poniżenie wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, pragniemy zwrócić się do wszystkich naszych Rodaków z apelem.

Polska przez stulecia słynęła z tolerancji i otwartości. W naszej Ojczyźnie przez wieki współistniały ze sobą różne kultury i wyznania. Ich pokojową koegzystencję umożliwiał wzajemny szacunek do wyznawanych wartości oraz miłość do Ojczyzny. Narodowym Sanktuarium stała się Jasna Góra z Cudownym Wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej. To do niej wracaliśmy w momentach trudnych. To Ona, nasza Matka i Opiekunka, była nam tarczą, gdy przychodziły czasy prześladowań i upokorzeń. To wreszcie do niej, już za czasów wolności, przychodziliśmy i przychodzimy nadal – dziś już z naszym codziennymi troskami i rozterkami. Chcemy, aby była nam Matką. Aby była nam Królową.

 „Tutaj zawsze byliśmy wolni” powiedział o Jasnej Górze święty Jan Paweł Wielki. Wszystko działo się w czasie jego pierwszej, jakże istotnej,  pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. 

Tę iskrę wolności Polacy pielęgnowali, czcząc z niezwykłym szacunkiem wizerunek Jasnogórskiej Pani wszędzie tam gdzie, wybrzmiewała polska mowa. Wszędzie, gdzie zbierali się nasi współbracia w wierze. Tak pięknie o naszej Pani pisał Jan Lechoń:

„O ty której obraz widać w każdej polskiej chacie 

 I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 

 W ręku tego co umiera nad kołyską dzieci 

 I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci” 

Wizerunek Czarnej Madonny towarzyszył Polakom w najtrudniejszych momentach dziejów. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej widniał na bramie Stoczni Gdańskiej w okresie strajków 1980 roku, dając jasne świadectwo wiary i przywiązania polskich robotników do katolickich wartości, które – czy to się komuś podoba, czy nie – są nierozłącznie związane z naszym narodem. Podczas peregrynacji obrazu po kraju, komuniści wielokrotnie go aresztowali. Doprowadzając do tego, że w pewnym momencie po Polsce jeździła sama rama cudownego obrazu. Ale i tutaj wrogowie Boga i naszej Ojczyzny ponieśli porażkę. Bo wszyscy wiemy – historia uczyła nas o tym wielokrotnie – że każda siła, która atakowała wartości katolickie w Polsce, tak naprawdę przeprowadzała zamach na wolność Polaków. I prędzej, czy później, musiała lec. Bo Dobro zawsze zwycięży zło.

Wszyscy atakujący Kościół Katolicki, a tym samym Naród Polski odchodzą w końcu w mroki zapomnienia. „Był las – nie było was. Będzie las – nie będzie was” – szeptał w najczarniejszą noc komunizmu uwięziony ks. Stefan Kardynał Wyszyński.

Nie zwalnia to nas jednak z postawy, w której nie będziemy godzić się na znieważanie symboli naszego Narodu i Kościoła. 

Dlatego wzywamy wszystkich Polaków bez względu na wyznawaną wiarę, do stanięcia w obronie tradycyjnych polskich wartości, których nieodłączną częścią jest prawo do swobodnego wyznawana wiary. Upomnijmy się wspólnie o tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka i jego wartości. Nie pozwólmy poniżać tego co jest dla nas święte od ponad 1000 lat!

Wszystkich Braci i Siostry Katolików zachęcamy do odważnego wyznawania wiary, pogłębionej modlitwy i pielęgnowania nadziei. Nie traćmy ducha, rozpalmy swoją wiarę! Pamiętajmy o krzepiącej obietnicy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).  I nieustannie módlmy się za naszych prześladowców! 

Vivat Iesus!

Totus Tuus

Zakon Rycerzy Jana Pawła II