Archanielska Misja w Stanach Zjednoczonych

W kilku stanach Ameryki Północnej w ostatnim tygodniu maja i początkach czerwca wybrzmiewało Słowo o św. Michale Archaniele i jego roli w Kościele, w historii zbawienia i życiu każdego chrześcijanina. Okazją ku temu była posługa ks. Piotra Prusakiewicza, Redaktora Naczelnego kwartalnika The Angels – Messangers from a loving God. Terenem głoszenia Słowa były następujące miejscowości Indianopolis, Batavia, Soquel, San Diego, Anaheim, Yorba Linda. W spotkaniach uczestniczyło łącznie kilka tysięcy Amerykanów, którzy licznie przyjmowali szkaplerz św. Michała Archanioła i oddawali cześć relikwiom św. Faustyny. Modlono się także o uzdrowienie duszy i ciała i o uwolnienie z nałogów. W końcowej części misji wzięli także udział członkowie redakcji Któż jak Bóg, którzy między innymi posługiwali modlitwą wstawienniczą. Misja będzie kontynuowana we wrześniu i w październiku w Californii.