Armia Pana Boga, czyli co powinniśmy wiedzieć o aniołach

Z ks. Piotrem Prusakiewiczem, michalitą, redaktorem naczelnym czasopisma o aniołach i życiu duchowym pt. „Któż jak Bóg”, rozmawia Grażyna Starzak.

 

Jakie są najważniejsze zadania aniołów, o co szczególnie powinniśmy ich prosić w modlitwie?

Powinniśmy prosić według tego, jaką mają wyznaczoną misję wobec nas. Aniołowie mają wiele zadań. Pełnią niejako rolę listonoszy, przynosząc wiadomości od Boga. Są przewodnikami duszy do nieba. A także jakby ochroniarzami, opiekując się nami na drodze duchowej, wspierając nas w walce z pokusami. Mają wpływ na nasz rozum i pośrednio na naszą wolę. Pomagają nam, walczymy sami ze sobą o lepszą jakość swojego życia. Aniołowie są też naszymi adoratorami, tymi, którzy dają przykład modlitwy. Sami modlą się nieustannie, uwielbiając Pana. Bronią nas też przed – jak mówił św. Michał – „niegodziwościami złego ducha”. Św. Michał uczestniczy w dziele zwycięstwa nad złymi duchami, aniołami upadłymi. Warto przywoływać św. Michała, gdy mamy do czynienia z różnymi formami zła. Warto też odnieść się do modlitwy „Ojcze nasz”, w której jest siedem próśb i dwie z nich dotyczą wołania o wsparcie Pana Boga w walce ze złem – „nie wódź nas na pokuszenie” i „zbaw nas ode złego”. Zatem – nie narażaj nas na pokuszenie i chroń nas przed pokusą. A wiadomo, że każda pokusa to podszept złego ducha. Zbaw nas ode złego, wyciągnij ze zła, w które wpadłem, ze zła rozumianego w różnym wymiarze, także duchowym czy moralnym nie tylko fizycznym. Tak więc tutaj jest ta rola św. Michała związana z walką duchową, z funkcją ochronną.

Czyli aniołowie wnoszą bardzo wiele w nasze życie duchowe…

Oczywiście, my nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Pewnie niejednokrotnie dopiero w niebie się dowiemy, co zawdzięczamy naszym Aniołom Stróżom. Jak tylko już człowiek się obudzi, Anioł Stróż już na niego patrzy, mobilizuje, ma wpływ na to, co zrobimy. Jest takim naszym bratem bliźniakiem – jak mówił św. Ojciec Pio. Tak go też należy traktować. Warto nieustannie go przywoływać, chociaż aniołowie pomagają nam, niezależnie od tego, czy ich przywołujemy czy nie. Jednak, jeżeli człowiek się prosi i modli, to doświadcza tej pomocy w większym stopniu.

Co o tych czysto duchowych istotach mówi nauka Kościoła?

Podstawowym źródłem naszej wiedzy o aniołach jest Pismo Święte i nauka Kościoła oraz doświadczenia świętych, które są dość bogate. Nauka Kościoła mówi przede wszystkim o tym, że anioły są duchami czystymi, stworzonymi przez Pana Boga. Dzielą się na dwie grupy: są aniołowie święci i aniołowie upadli. Każdy anioł jest osobą mającą wolną wolę. Jest bardzo inteligentny. Aniołów jest ogromna ilość. Tworzą swoistą armię Pana Boga, są jego żołnierzami i dzielą się na chóry, zastępy, legiony. Pełnią określoną misję. Są przede wszystkim na usługach Chrystusa. Pan Jezus wielokrotnie mówi o aniołach. Aniołowie mają konkretną rolę w historii zbawienia. Każdy z nas ma opiekuńczego anioła, który nosi nazwę Anioła Stróża. On nam towarzyszy od poczęcia, aż do śmierci.

Jak rozmawiać z dziećmi na temat aniołów, aby nie sprowadzić tego tematu wyłącznie do jarmarcznej figurki, często kupowanej przez nasze pociechy?

Nie należy tego tematu zbytnio sekularyzować. Należy traktować figurki aniołów tak samo jak postacie Jezusa czy Matki Boskiej. Należy pamiętać, że figurka przedstawia konkretną osobę, tak jak zdjęcie. Za pomocą figurki możemy np. uczyć dziecko kontaktu z aniołami – mówiąc np. mamy tu anioła, więc pomódlmy się do niego. To, co jest zewnętrznie wyrażane przez ten znak, tę figurkę, służy doświadczeniu wewnętrznemu. To jest budowanie teologii praktycznej – mówić dzieciom o tym i uczyć je modlitwy do Anioła Stróża.

Jakie modlitwy do Anioła Stróża polecałby Ksiądz dzieciom i młodzieży?

Przede wszystkim tą najbardziej znaną – „Aniele Boży, stróżu mój”. Trzeba jednak próbować ukazać głębię tej modlitwy. Nie tylko jako coś do recytowania, bo to ładnie brzmi. Dzieci powinny wiedzieć, o co się modlą. Najpierw, że jest to Anioł Boży, przychodzący od Pana Boga, prowadzący nas do Boga, dający nam bliskość Boga. Potem, że jest moim Aniołem Stróżem, że zawsze jest „ty zawsze przy mnie stój”, podkreślić jego wszechobecną, nieustanną obecność, wierność. „Strzeż duszy i ciała oraz prowadź do żywota wiecznego” – tu trzeba ukazać głębię tej modlitwy. Oprócz tego można uczyć krótkich westchnień do Anioła Stróża: Aniele Stróżu opiekuj się mną, Aniele Stróżu oświecaj mnie, Aniele Stróżu chroń mnie. Dziecko musi mieć jakiś konkret. Do dziecka trafiają proste i konkretne, najlepiej krótkie stwierdzenia, np. opiekuj się moją mamą, pomóż mojemu bratu itd. W naszym piśmie „Któż jak Bóg” publikujemy tzw. modlitewnik podręczny, gdzie są takie krótkie modlitwy do aniołów, które można wykorzystać.

W świecie, w którym rodzice mają coraz mniej czasu dla dzieci, ten Anioł Stróż jest szczególnie potrzebny – nie uważa Ksiądz?

Myślę, że tak. Jednak anioł rodziców nie zastąpi, tak jak opiekunka nie zastąpi mamy czy taty. Rodzice nie mogą przerzucać na Anioła Stróża swoich obowiązków. Jego działanie można jednak – tak mówił św. Hilary – porównać z oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka. Wzorowego wychowawcy, bo jest to działanie stałe, nienarzucające się, mające na celu wywołać konkretny skutek. Ale anioł jest dżentelmenem i nigdy nic na siłę nie robi wobec człowieka. Szanuje naszą wolną wolę, tak jak i Pan Bóg ją szanuje. Dlatego można i trzeba uczyć o roli Anioła Stróża i Jego opiece. Rodzice powinni często polecać w modlitwie Aniołom Stróżom swoje dzieci. Jednak nie zwalnia ich to od tego, aby poświęcać im czas i uwagę oraz serce.

 

Nasz rozmówca:

Ks. Piotr Prusakiewicz
michalita, animator generalny Rycerstwa Świętego Michała Archanioła,
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” oraz „The Angels”

Artykuł ukazał się w magazynie DonBosco nr 2(173) LUTY 2017