Benedykt XVI o aniołach: Otwierają niebo i otwierają ziemię

Papież Franciszek wystosował apel o modlitwę za papieża Benedykta XVI, którego stan zdrowia wyraźnie się pogorszył. Modląc się o Anioła Pocieszyciela dla papieża Benedykta, przypominamy także Jego nauczanie związane z niebieskimi duchami.

Podcza Mszy świętej, w czasie której papież konsekrował 6 nowych biskupów, w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w 2007 roku, Ojciec Święty w swojej homilii podkreślał, że „w starożytnym Kościele, już w Apokalipsie, biskupów określano mianem „aniołów” Kościołów powierzonych ich trosce, wyrażając w ten sposób ścisłą relację między posługą biskupa, a misją anioła.”

Kim jest anioł?

„Z jednej strony anioł jest stworzeniem, które stoi przed Bogiem zwrócone całym sobą ku Niemu. Wszystkie trzy imiona archaniołów kończą się słowem „El”, które oznacza Boga. Bóg jest wpisany w ich imiona, w ich naturę. Ich prawdziwą naturą jest istnienie przed obliczem Boga i dla Boga. Właśnie tak tłumaczy się również drugi aspekt charakteryzujący aniołów: są oni posłańcami Boga.” – podkreślał Benedykt XVI

Papież w homilii przypomniał, że aniołowie „niosą Boga ludziom, otwierają niebo, a w ten sposób otwierają ziemię”.

Właśnie dlatego, że stoją blisko Boga, mogą być także bardzo blisko człowieka. Bóg bowiem jest bliższy każdemu z nas, niż my sami sobie. Aniołowie mówią człowiekowi o tym, co stanowi jego prawdziwą istotę, o tym, co w jego życiu tak często jest zakryte i pogrzebane. Wzywają go oni do powtórnego wejścia w siebie, dotykając go od strony Boga – mówił papież

Według niego, w podobnym sensie, taką rolę powinniśmy również sełniać jako ludzie.

Powinniśmy zawsze na nowo stawać się aniołami jedni dla drugich. Aniołami – którzy sprowadzają ze złych dróg i ciągle na nowo ukazują nam kierunek ku Bogu. – zaznaczał

Jeśli starożytny Kościół nazywa biskupów „aniołami” ich Kościołów, pragnie powiedzieć właśnie to: sami biskupi powinni być ludźmi Bożymi, muszą być ukierunkowani na Boga. – dodawał

Papież Benedykt XVI podkreślał rolę biskupa, który musi być człowiekiem modlitwy, wstawiając się za ludźmi u Boga, podobnie jak aniołowie.

Biskup musi być człowiekiem modlitwy, który wstawia się za ludźmi u Boga. Im bardziej to czyni, tym lepiej rozumie tych, którzy mu są powierzeni i może stawać się dla nich aniołem – posłańcem Bożym, który im pomaga odnaleźć prawdziwą naturę siebie samych i realizować Boży plan względem siebie. – mówił w homilii papież Benedykt XVI