Biskup Kamiński w Domu Generalnym Zgromadzenia

Obchody liturgicznego wspomnienia bł. Bronisława w Markach

W przededniu wspomnienia błogosławionego Bronisława Markiewicza wspólnota michalicka z Marek i Słupna gościła w domu generalnym biskupa Romualda Kamińskiego.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. W słowie skierowanym do księży biskup podkreślił rolę zawierzenia jaką cechowali się ludzie święci, którzy mieli od Boga zlecone konkretne zadanie.

Była to okazja do wyrażenia wdzięczności za pracę michalitów w diecezji, zarówno duszpasterską jak i wychowawczą i wydawniczą.

Przy wspólnym spotkaniu wybrzmiała również radość z obchodzonego przez zgromadzenie jubileuszu stulecia zatwierdzenia przez władzę kościelną.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA