Bóg, Honor i Ojczyzna. Rekolekcje dla oficerów w Lublińcu

W dniach od 22 do 23 września 2023 odbywały się rekolekcje dla oficerów Wojska Polskiego i ich rodzin. Ćwiczenia duchowe w Lublińcu (woj. śląskie) poprowadził ks. Mateusz Szerszeń – kapelan wspólnoty oficerów WP. Gościny użyczył ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy „Oblacka Przystań”.

Tematem tegorocznych rekolekcji były „Sekrety życia duchowego”. Pierwszego dnia zawiązała się wspólnota i przedstawiono ideę „Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi”. Wieczorem modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła o uwolnienie od zła i odwagę w walce z grzechem.

W sobotę konferencje duchowe dotyczyły problemu skrupułów, acedii i stopni pokory. Na Mszy świętej rozważaliśmy temat miłości małżeńskiej, która wypływa z decyzji woli, a nie z uczuć. Dzień zakończyliśmy wspólnym spotkaniem i Apelem Jasnogórskim ze św. Rafałem Archaniołem.

W niedzielę ks. Mateusz podzielił się swoim świadectwem o Eucharystii i mieliśmy okazję do dyskusji na tematy związane z Ewangelią. Na Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za Jego miłosierdzie rozważając motywy z Księgi Jonasza.

Posumowaniem spotkania była myśl gen. Stanisława Maczka, który w swoim rozkazie skierowanym do żołnierzy 6 sierpnia 1944 roku zaapelował: „I pamiętajcie wszyscy o jednym. Żołnierz polski bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z całego kraju: z Warszawy (Akademia Sztuki Wojennej), Rembertowa, Zielonki, Rzeszowa i Tarnowskich Gór.

Ze względów bezpieczeństwa nie publikujemy zdjęć uczestników.