Bóg takich spraw nie załatwia? Czy wolno nam o to prosić?