Boże, dlaczego stałeś się człowiekiem?

Dlaczego Ojciec zgodził posłać Cię na ziemię? Dlaczego maleńki tak bardzo się stałeś? Dlaczego słabość i moc nam dajesz? Dlaczego, Panie? Dlaczego?

Cur Deus Homo?

Dlaczego Boże stałeś się człowiekiem?
Dlaczego Ojciec zgodził posłać Cię na ziemię?
Dlaczego Betlejem najmniejsze Cię przyjęło?
Dlaczego magowie z utęsknieniem patrzą w niebo?
Dlaczego Józef ze snu został zbudzony?
Dlaczego Maryja w nieznane jedzie strony?
Dlaczego Herod chytry spisek knuje?
Dlaczego anioł pasterzom radość zwiastuje?
Dlaczego człowiek miałby mieszkać z Bogiem?
Dlaczego leżysz między barłogiem?
Dlaczego płaczesz nad ludzkimi grzechami?
Dlaczego nie chcieli przyjąć cię pod strzechami?
Dlaczego przychodzisz pod osłoną nocy?
Dlaczego znikąd nie masz pomocy?
Dlaczego ubóstwo wybrałeś dla siebie?
Dlaczego niebo przynosisz na ziemię?
Dlaczego maleńki tak bardzo się stałeś?
Dlaczego słabość i moc nam dajesz?
Dlaczego, Panie?
Dlaczego?

Z miłości nad grzesznikami
Stałem się Człowiekiem i mieszkam między wami.

Marki, 21.12.2021

ks. Mateusz Szerszeń CSMA