Czym charakteryzuje się Chór Archaniołów? Skąd wiemy o istnieniu Archaniołów?