Co diabeł robił w niebie? Tych znaków nie można zlekceważyć!

Dlaczego Bóg dopuszcza zło?