Co diabeł robił w niebie? Tych znaków nie można zlekceważyć!

Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA