Co robią Aniołowie?

Jak działają aniołowie? Co robią? Jak brzmi anielski śpiew? W jaki sposób podróżują? Wyjaśnia ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA