Codzienna modlitwa za konających

Codzienna modlitwa za konających pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Codzienna modlitwa za konających

Przez bolesną mękę Twojego Syna prosimy Cię, Boże,

o spokojną śmierć dla konających.

Uchroń ich przed pokusami, szczególnie przed pokusą utraty wiary i nadziei.

Niech nadchodząca godzina śmierci będzie dla nich łagodna.

Nie poczytuj im win,

ale spójrz łaskawie na ich nędzę i dobro,

które było ich udziałem.

Czuwaj, Panie,

a my będziemy czuwać z Tobą,

aby na końcu życia wezwać Twoje święte Imię.

Amen