Cuda w historii Polski. „W jakiś przedziwny sposób Bóg wszedł w nasz Naród”

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA