Cytaty biblijne dla prawdziwie pokornych!

Brama do świątyni Prawdy i Dobra jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę (Lew Tołstoj).

  1. Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem (Ps 149,4)
  2. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1P 5)
  3. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym (Ps 51,19)
  4. Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie  (Prz 29,23)
  5. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego (So 2,3)
  6. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! (Rz 12, 16)
  7. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,29)
  8. Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dn 3,87)
  9. Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię «Święty»: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. (Iz 57,15)

ks. Mateusz Szerszeń CSMA