Czas mocy i łaski w Markach

W michalickiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Markach  od czwartku 7 kwietnia odbywa się renowacja misji świętych. Nauki głosi ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, a za oprawę muzyczną i Szkołe Modlitwy odpowiada ks. Rafał Szwajca CSMA. Renowacja misji potrwa do niedzieli 10 kwietnia.

– Zachęcamy wszystkich do licznego udziału i do modlitwy za całą wspólnotę parafialną o owocne przeżycie tego czasu, zwłaszcza za Tych, którzy pogubili się w życiowym wędrowaniu. Podejmowanie różnego rodzaju praktyk religijnych może okazać się dla nas bardzo owocne, o ile, będziemy je przeżywali z wiarą i wstanie łaski uświęcającej. Nie marnujmy danych nam możliwości, obecnie przeżywany czas bardzo mocno uzmysławia, że czas jest ogromną szansą dla człowieka, szczególnie widać to w odniesieniu do sytuacji jaką  obserwujemy na świecie. Niech każdy z nas podejmie przede wszystkim walkę o własne zbawienie.  – czytamy na stronie parafii

PLAN RENOWACJ MISJI ŚWIĘTYCH

CZWARTEK 7 kwietnia 2022
JESTEM CHLEBEM ŻYWYM
8.00 – Spotkanie dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy V-VIII.
9.30 – Różaniec misyjny.
10.00 – Msza św. z nauką i ucałowaniem ołtarza.
11.30 – Spotkanie dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-IV.
17.15 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Msza św. z nauką i ucałowaniem ołtarza.
19.30 – Msza św. z nauką i ucałowaniem ołtarza.
20.45 – Szkoła modlitwy i Apel Jasnogórski.

PIĄTEK 8 kwietnia 2022
ADORUJĘ TWÓJ KRZYŻ PANIE
8.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy IV-VIII.
9.30 – Różaniec misyjny.
10.00 – Msza św. z nauką i ucałowaniem ołtarza.
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-IV.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dorosłych.
18.00 – Msza św. z nauką i adoracją krzyża.
19.30 – Msza św. z nauką i adoracją krzyża.
20.45 – Szkoła modlitwy i Apel Jasnogórski.

SOBOTA 9 kwietnia 2022
BŁOGOSŁAW MOJEJ RODZINIE
9.30 – Różaniec misyjny.
10.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rodzin figurą św. Michała Archanioła.
17.30 – Różaniec misyjny.
18.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rodzin figurą św. Michała Archanioła.
19.30 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rodzin figurą św. Michała Archanioła.
20.45 – Szkoła modlitwy i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA 10 kwietnia 2022
JESTEŚ NASZYM KRÓLEM
7.00 – Msza św. z nauką i poświęceniem pamiątek.
8.30 – Msza św. z nauką i poświęceniem pamiątek.
10.00 – Msza św. z nauką i poświęceniem pamiątek.
11.30 – Msza św. z nauką i poświęceniem pamiątek.
12.30 – Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym.
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18.00 – Msza św. z nauką i poświęceniem pamiątek.
Ofiary składane w sobotę i w niedzielę są przeznaczone na dzieła
apostolskie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
(szkoły, domy dziecka, oratoria, praca misyjna i wydawnicza)

plakat z planem misji
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA głosi nauki misyjne
ks. Rafał Szwajca CSMA posługuje śpiewem
św. Michał Archanioł czuwa nad parafianami
podczas misji można zakupić anielskie pamiątki i literaturę