Czego możemy uczyć się od aniołów?

Po czym poznamy, że na ziemię przyjdzie Pan Jezus, a nie Antychryst? Czego możemy uczyć się od aniołów? Wyjaśnia ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA