Czempiń

Czempiń to małe miasteczko (około 5000 mieszkańców) położone na południe od Poznania. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia lub nazwiska kmiecego Czempa i świadczy o rolniczym charakterze regionu. Pierwsze źródła pisane o mieście pochodzą ze schyłku XIV wieku.

Dokładna data fundacji pierwotnego kościoła w Czempiniu nie jest znana, prawdopodobnie było to przed rokiem 1405, a może nawet już w wieku XIII. W roku 1470 istniał tu już kościół murowany, który spłonął w roku 1697. Został on w ciągu roku odbudowany, a największy wkład wniosła tu rodzina Szołdrskich – ówczesnych właścicieli Czempinia. Ten jednonawowy kościół z dwiema kaplicami rozebrano jednak w roku 1895, ponieważ okazał się zbyt mały dla zwiększającej się liczby wiernych, pochodzących tak z Czempinia, jak i z pobliskich wiosek.

Świątynia obecna została wzniesiona na fundamentach starego kościoła, a zbudowano ją z cegły palonej w latach 1885-1899, w stylu neoromańskim z domieszką gotyckiego. Konsekracja miała miejsce 29 września 1901. Wnętrze kościoła charakteryzuje się układem bazylikowym: trzy nawy, prezbiterium i siedem ołtarzy. Najwartościowszym zabytkiem jest słynąca cudami figura Matki Bożej Różańcowej (z ok. 1420 r.). Ta gotycka rzeźba zaliczana do grupy „Pięknych Madonn” wykonana została w szkole Wita Stwosza i umieszczono ją w ołtarzu bocznym lewej nawy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Michała namalowany przez Bolesława Łaszczyńskiego w roku 1887. Wizerunek ten został zresztą wystawiony na Paryskiej Wystawie Światowej w 1889 roku.

Dwukrotnie na cele wojenne rekwirowano w Czempiniu dzwony kościelne: pierwszy raz dokonał tego rząd pruski w roku 1917, a ponownie władze hitlerowskie w roku 1940. Po zakończeniu działań wojennych dzwony odnalazły się w Hamburgu, skąd powróciły do Wrocławia. Pierwszy raz po wojnie zadzwoniły one w Czempiniu 3 października 1948 z okazji odpustu św. Michała Archanioła. Remont generalny miał miejsce w latach 1981-1982: położono marmurową posadzkę, przebudowano prezbiterium i ołtarz główny.

Na szczególną uwagę i zwiedzenie zasługuje w Czempiniu także pieczołowicie odrestaurowany barokowy zespół pałacowy z XVII wieku wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym.

Herbert Oleschko

Artykuł ukazał się w archiwalnym numerze Któż jak Bóg 4/2013. Zapraszamy do lektury!

fot. KrejZii/Wikipedia | CC BY-SA 3.0