Czy katolicy mogą przyjmować sakramenty w innych wspólnotach chrześcijańskich?