Czy mieszka w Tobie Piłat?

Czy mieszka w Tobie Piłat? Dzisiejsza medytacja pomoże Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie. Spotkanie z Jezusem nie zmieniło postawy naszego antybohatera, ale Ty nie musisz popełniać jego błędów. Wygospodaruj 30 minut i spotkaj Boga w Jego Słowie.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bóg jest tutaj. Uświadom to sobie na początku modlitwy.
Proś Ducha Świętego, aby Cię poprowadził i uczynił otwartym na Słowo Boże.
Pomódl się: spraw, Panie, aby moje myśli, zamiary, motywacje, intencje, czyny były w czysty sposób skierowane na Ciebie i pełnienie Twojej woli.
Modlitwa wyobraźni: wyobraź sobie opisaną poniżej scenę.

SŁOWO
J 19, 1-16

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. (…) A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym». Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: «Skąd Ty jesteś?» Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: «Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?» Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi». Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

Mt 27, 24
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz».

PUNCTA:
1. Chorągiewka na wietrze

Piłat jest oportunistą, czyli człowiekiem chwiejnym moralnie, rezygnującym z zasad moralnych, jeśli jest to dla niego bardziej korzystne. Chciał uwolnić Jezusa, bo uważał, że jest niewinny, ale gdyby to zrobił jego kariera byłaby zagrożona. Woli zatem poświęcić Jezusa i dzięki temu zachować stanowisko. Doraźne korzyści, troska o własne interesy, kariera, pragnienie zdobycia popularności – to wszystko liczyło się dla Piłata bardziej niż kierowanie się prawdą i sprawiedliwością.

Czy mógłbyś powiedzieć o sobie, że jesteś wierny swoim zasadom moralnym? A może bliżej Ci do oportunistycznej postawy Piłata? Czy jesteś chwiejny i niestały jak chorągiewka na wietrze? Z czego łatwiej zrezygnujesz: z własnych korzyści, kariery, podwyżki, popularności i sympatii innych czy z prawdy, sprawiedliwości i posłuszeństwa sumieniu?

2. Tchórz
W Piłacie jest mnóstwo lęku. Boi się o swoją karierę, boi się, że żydowscy przywódcy religijni doniosą na niego do cezara, boi się niezadowolenia tłumu, boi się prawdy o Jezusie, boi się wziąć na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje. Te lęki nim kierują. One są przyczyną jego moralnej chwiejności, niepewności siebie, niezdecydowania w podejmowaniu decyzji, a ostatecznie przyczyniają się do uwolnienia zbrodniarza Barabasza i śmierci niewinnego Jezusa.

W każdym z nas jest wiele różnych lęków. Spróbuj je sobie teraz uświadomić. Zauważ jaką władzę mają one nad Tobą. Zobacz decyzje i zachowania inspirowane Twoimi niepokojami. Przypomnij sobie sytuacje, w których Twoje lęki zwyciężyły. Zauważ napięcie między tym, co mówi Ci sumienie, a tym, co podpowiadają Ci lęki. Czy potrafisz się im oprzeć?

Pamiętaj, że Twoje lęki nie czynią Cię tchórzem. Masz prawo odczuwać obawy i niepokoje. Tchórzostwo zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz być im posłuszny. O odwadze mówimy nie wtedy, gdy nie mamy lęków, ale wówczas, gdy im się nie poddajemy, mimo że one w nas szaleją.

Oddaj swoje lęki Jezusowi i proś Go o siłę do zmagania się z nimi.

3. Umywanie rąk
Gest umycia rąk odsłania kolejną cechę Piłata. Przez tę czynność namiestnik pokazuje, że nie bierze na siebie odpowiedzialności za wyrok, który przecież sam wydał. Nie uważa siebie za winnego, nie chce ponosić konsekwencji swoich decyzji. Próbuje przez to oszukać samego siebie, chce uciec od prawdy o sobie. W ten sposób zamyka się na wewnętrzną przemianę, ponieważ aby coś w sobie zmienić najpierw trzeba zobaczyć swoje braki, błędy, złe czyny i przyznać się do nich przed sobą, Bogiem i ludźmi. Największą tragedią nie są grzechy, ale udawanie, że się ich nie ma oraz niechęć do wzięcia za nie odpowiedzialności. Taka postawa blokuje nawrócenie.

Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za swoje czyny, czy też zrzucasz ją na innych: na ludzi, okoliczności, zły system? Czy zdarza Ci się usprawiedliwiać swoje grzechy? Czy przyjmujesz konsekwencje swoich wyborów, czy też unikasz ich na różne sposoby? W jakich sytuacjach życiowych umywasz ręce?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Stań w prawdzie przed Nim pamiętając o tym, że prawda wyzwala. Proś o siłę potrzebną do pokonania Piłata, który w Tobie mieszka. Uczyń postanowienie.

Ojcze nasz…


Pytania do codziennego rachunku sumienia (pomogą Ci podjąć konkretne postanowienie):
a) Czy jesteś wierny zasadom moralnym? Czy jesteś oportunistą?
b) Jakie lęki Ci dziś towarzyszyły? Czy kierowałeś się nimi w swoim postępowaniu?
c) Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za swoje decyzje, nawet jeśli na tym tracisz?
d) Czy nie uchylasz się od ponoszenia konsekwencji swoich błędów?
e) Czy nie próbowałeś zrzucać winy za swoje grzechy na innych?
f) Jakie grzechy dziś popełniłeś? Uświadom je sobie.
g) Kiedy ostatnio przyznałeś się przed Bogiem do swoich grzechów w rachunku sumienia i sakramencie pokuty?

ks. Michał Mazur CSMA