Czy można czytać Pismo Święte na leżąco? Czy to grzech?