Czy można zostać potępionym przyjmując Komunię Św?