Czy osoba w związku niesakramentalnym może być egzorcyzmowana?

Czy osoba pozostająca w związku niesakramentalnym może być egzorcyzmowana?

Bożena

Jeśli idzie o sam obrzęd to oczywiście, taka osoba może być poddana egzorcyzmom. Pytanie tylko czy warto i czy to coś da? Osoba pozostająca w związku niesakramentalnym trwa bowiem w grzechu śmiertelnym, przez który otwarta jest na działanie złego ducha. Egzorcyzm może stanowić dla tej osoby pomoc doraźną, ale jej stan duchowy prawdopodobnie szybko znów się pogorszy. W pierwszej kolejności trzeba więc pracować nad wyjściem każdego człowieka z grzechu ciężkiego, uregulowaniem jego sytuacji sakramentalnej.