Czy św. Michał Archanioł stosuje przemoc wobec diabła?

Jaki charakter ma zwycięstwo św. Michała Archanioła nad szatanem? Św. Michał na wielu wyobrażeniach przedstawiany jest z mieczem i diabłem na łańcuchu, ale czy to oznacza, że w tej duchowej walce stosuje przemoc?

Czytelniczka

ks. Zbigniew Baran CSMA, egzorcysta: Na pewno nie możemy sobie tej walki wyobrażać jako walki zapaśników na macie czy bokserów na ringu. Oczywiście wizerunki z mieczem i diabłem na łańcuchu mogą coś takiego sugerować, ale to tylko ludzkie przedstawienia. A my mówimy jednak o świecie ponadfizykalnym i ponadnaturalnym. Dlatego, gdy ktoś pyta o to, jak wyglądała walka św. Michała z szatanem i innymi potępionymi aniołami, pokornie odpowiadam, że nie wiem.

Jedno tylko wiem na pewno: że św. Michał całym sobą stanął wówczas po stronie Boga, a nie buntowników. Trwał w nieustannym zachwycie nad Bogiem i w nieustannym uwielbianiu Go. Bo „któż jest jak Bóg?”.

Dlatego tak bardzo kocham św. Michała Archanioła. Jest on dla mnie wzorem w zachwycaniu się Bogiem i wielbieniu Go. I każdy z nas musi w swoim życiu walczyć o to, aby stać się do św. Michała podobnym. Aby całe życie każdego z nas było jednym wielkim hymnem chwały na cześć Pana. To właśnie zabija diabła.

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” (3/2023)