Czym są kary kanoniczne? Po co są w Kościele?

„Prawo kanoniczne w pigułce” – to cykl, który prowadzi ks. dr Rafał Kamiński CSMA, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Michalita dzieli się swoją wiedzą z dziedziny prawa kanonicznego. Po co w Kościele są kary kanoniczne? Czym one są?