Czyste duchy. Wygląd Aniołów

Jak wyglądają aniołowie? Co to znaczy, że Aniołowie są czystymi duchami? Wyjaśnia ks. Piotr Prusakiewicz w cyklu „Anielski alfabet”

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA