Diecezjalne spotkanie Zastępów Rycerskich

20 stycznia br. w parafii pw. św. Józefa na Złotych Łanach w Bielsku Białej odbyło się spotkanie diecezjalne zastępów Rycerstwa św. Michała Archanioła pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowińskiego CSMA. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem „Godzinek ku czci św. Michała Archanioła”, następnie ks. Stanisław odprawił mszę św., podczas której dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar spotkania wszystkich zastępów z diecezji bielsko-żywieckiej. Zawierzaliśmy Bogu cały Kościół, wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, wszystkich kapłanów, których napotykamy na swojej drodze, zwłaszcza ks. Piotra Prusakiewicza CSMA i ks. Tadeusza Cadera CSMA, opiekuna diecezjalnego, którego zabrakło wśród nas z powodu choroby. Prosiliśmy również o błogosławione owoce tego spotkania dla rycerzy, czcicieli, oraz wzrost duchowy i liczebny Zastępów Rycerskich w naszych parafiach. Po skończonej Eucharystii ks. Stanisław odprawił nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Po skończonym nabożeństwie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe, gdzie łamaliśmy się opłatkiem. Kolejnym punktem dnia był słodki poczęstunek przy stołach, przygotowany przez zastęp parafialny, a po krótkim posiłku śpiewaliśmy wraz z ks. Stanisławem kolędy. W spotkaniu brały udział wszystkie animatorki wraz z rycerzami i czcicielami, razem ok. 70 osób. Radość i miłość panowała anielska i prosimy Boga, aby pozostała w naszych sercach.

 

Z anielskim pozdrowieniem

Animatorka Teresa