Diecezjalny Dzień Skupienia w Rycerce Górnej

Nic cenniejszego od pokoju, który usuwa wszelkie wojowanie nieprzyjaciół ziemskich i duchowych” – Ignacy Antiocheński.

Tym cytatem w dniu 24.03.2018 r. w Rycerce Górnej rozpoczęła się konferencja głoszona przez biskupa Piotra Gregera. Jego ekscelencja przybył do Domu Rekolekcyjnego Księży Michalitów, aby uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Skupienia Wspólnoty Rycerzy św. Michała Archanioła Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Temat konferencji brzmiał: „Wezwanie do modlitwy o pokój słowami Jana Pawła II”. Swoje rozważania ks. biskup opierał na liście Novo millennio ineunte i encyklikach napisanych przez Papieża Polaka. Bp Greger przybliżył nam trzy najważniejsze aspekty tych dokumentów:

  • model modlitwy Jana Pawła II,
  • rozumienie pokoju przez Jana Pawła II,
  • modlitwa o pokój Jana Pawła II.

Po konferencji rycerze uczestniczyli we Mszy św., a po niej w nabożeństwie wspólnotowym, w trakcie którego odśpiewano Koronkę Uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i chórami aniołów. Na zakończenie biskup udzielił błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem.