„Dla ciebie, Boże, nie ma rzeczy niemożliwych.” Modlitwa o dar przebaczenia w rodzinie

Modlitwa o dar przebaczenia w rodzinie pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o dar przebaczenia w rodzinie

Wierząc w porządek miłości,

oddaję się w opiekę Bożej Opatrzności.

Proszę o łaskę przebaczenia,

które po ludzku jest bardzo trudne.

Dla ciebie, Boże, nie ma jednak rzeczy niemożliwych.

Napełnij swoim Duchem tych,

którzy zapomnieli o miłości i żyją w rodzinnej niezgodzie.

Święta Maryjo i Święty Józefie, módlcie się za nami,

aby nasze rodziny czerpały siłę

i przykład z Waszego świętego życia w Nazarecie.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA