Dlaczego szatan tak bardzo nienawidzi Maryi? Jest odpowiedź egzorcysty

Relacje z egzorcyzmów czy manifestacji demonicznych wspominają często o nienawiści, jaką diabeł wyraża wobec Matki Bożej. Dlaczego złe duchy nienawidzą Jej w tak szczególny sposób? I czemu dziewictwo Maryi jest tak często wulgarnie wyśmiewane przez osoby niewierzące?

Czytelniczka

ks. Zbigniew Baran CSMA, egzorcysta: Gdy Bóg poskramia diabła, ten przypomina sobie, że jest jedynie nędznym stworzeniem i niczym więcej. Bóg jest Bogiem i tu sprawa jest oczywista. Natomiast, jeśli diabła gromi Maryja, to jego to bardzo boli. Diabeł tego nienawidzi. Dlaczego? Ponieważ Maryja nie ma w sobie natury boskiej.

Maryja ma tylko naturę ludzką, dużo niższą od anielskiej. I tu przypomnieć trzeba, że po strąceniu zbuntowanych aniołów do piekła Pan Bóg nie zabrał im ich anielskiej natury. Jednocześnie Pan Bóg wyniósł Maryję na Królową Nieba i Ziemi. Aniołowie, również ci potępieni, muszą jej słuchać jako swojej królowej. Dla diabła jest to niezwykle bolesne.

Z tym też wiąże się odpowiedź na drugie pytanie. Ludzie wyśmiewający dziewictwo Maryi i mówiący o niej w wulgarny sposób są po prostu narzędziami w ręku diabła.

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” (3/2023)