Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius IX dnia 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus.

Fragment bulli, precyzujący treść dogmatu brzmiała następująco:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Niektórzy mylnie interpretują określenie „niepokalanego poczęcia”, dlatego warto dziś poznać znaczenie tych słów. Niepokalane poczęcie Maryi oznacza, że została Ona ustrzeżona przed grzechem pierworodnym i jego skutkami, takimi jak śmierć. Została poczęta bez grzechu, nie miała więc do niego skłonności podczas całego życia, a także doświadczała pełni łaski Bożej, nie stawiając jej przeszkód.

Od kilku lat znana jest także obchodzona w tym dniu o godzinie 12.00 Godzina Łaski. To nabożeństwo zrodziło się we Włoszech w miejscowości Montichiari, gdzie czczona jest także Matka Boża w swoim tytule Róży Duchownej. Znany jest na całym świecie wizerunek Maryi z trzema różami, których symbolem jest pokuta, modlitwa i pokora, do których wzywa Maryja.

Dziś możemy prosić Maryję o wszystkie potrzebne nam łaski, ale także powierzyć Jej samych siebie, aby mogła nas prowadzić i wspierać w pełnieniu woli Bożej.

Modlitwa kard. Stefana Wyszyńskiego:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.