Dom Boga czy Szatana – walka o serce

Jezus sygnalizuje, że Szatan szuka na ziemi miejsca, w którym mógłby zamieszkać, a najlepszym dla niego mieszkaniem jest serce człowieka. Ono bowiem jest zaprojektowane jako mieszkanie dla samego Boga.

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”; a przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem (Mt 1, 43-45).

Kardiolog nie wystarczy

Nas najczęściej interesuje serce z punktu widzenia kardiologa. Tymczasem serce to ośrodek wszystkich przejawów życia – i do troski o jego zdrowie nie wystarczy kardiolog. Pełne jego zdrowie zapewnia harmonię wszystkich sił ciała i ducha oraz harmonię z otoczeniem, a nawet z Bogiem. Tylko harmonijny rytm serca w środowisku Bożym daje moc i szczęście. Wszystkie duchowe stresy są dla serca zabójcze. Dziś jest tak wiele zranionych serc, ale to nic dziwnego, bo gdy poznajemy historię człowieka to bywa, że okazuje się ona pasmem stresów od poczęcia, a wszystkie one są dokładnie zapisane w sercu. Boża kardiologia gwarantuje zdrowie. Serce pozostanie na zawsze, również w niebie, najpiękniejszą cząstką człowieka.

Taktyka złego ducha

O miejsce w sercu walczy ze Stwórcą zły duch. Jeśli zostanie przyjęty, sam nigdy go nie opuści. Z serca może go wyrzucić tylko Boża moc. To jest zadanie dla egzorcysty. Okazuje się jednak, że wyrzucony z serca zły duch szuka możliwości powrotu. Jezus odsłania jego taktykę. Zły duch przychodzi z siedmioma pobratymcami, mocniejszymi od siebie, i wspólnie włamują się do opuszczonego mieszkania. Dlaczego jest to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ właściciel nie zaprosił do swego serca Boga. Gdy Duch Święty mieszka w sercu, zły duch omija je z daleka, bo nie jest w stanie wyrzucić z niego Boga.

Jezus zwycięża

W Ewangelii jest mowa o Marii Magdalenie, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów (por. Łk 8, 2). Nawet zatem w takiej sytuacji istnieje możliwość, w oparciu o łaskę Boga, oczyszczenia serca. Gdy Jezus wszedł na ziemię pogańską spotkał tam człowieka, w którym mieszkał legion demonów. Legion to jednostka wojskowa z czasów Chrystusa, która składała się z około sześciu tysięcy żołnierzy. Jezus jednym słowem wyrzucił ten legion z serca opętanego (por. Mk 5, 1-20).

Uzależnieni znają smak tego zniewolenia. Ewangelia ukazuje im szansę uwolnienia. Jest nią dotknięcie Jezusa w akcie rozgrzeszenia lub w modlitwie egzorcysty oraz zaproszenie do serca Ducha Świętego.

Sukcesem diabła jest to, że niewielu ludzi w niego wierzy, mimo że on ma ich w swoich rękach. Szatan tłumaczy im, że są wolni, bo czynią to, co chcą, a w rzeczywistości czynią to, czego on pragnie.

Kto obserwuje ludzi zniewolonych, ten może zrobić tylko jedno: zacząć się usilnie modlić, aby Bóg ich wyzwolił. Ludzkie zabiegi nic tu nie dadzą. Przeciwnik jest silniejszy od nas. Natomiast z Bogiem możemy wszystko.

                                                                         ks. Edward Staniek

Opracowanie: redakcja na podstawie: ks. Edward Staniek „Zamieszkać z Jezusem”, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2013

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku “Któż jak Bóg” nr 1/2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Któż jak Bóg, 1/2021