Piękno „Niesamowitych Opowieści”

         Przy lekturze Niesamowitych opowieści ks. Mateusza Szerszenia uderza zwięzłość języka, jego piękno i staranność. Stoi za tym niewątpliwie nie tylko talent literacki Autora, ale przede wszystkim jego pracowitość, cierpliwość i wytrwałość. Słynny turecki pisarz Orhan Pamuk porównuje pracę pisarza do „drążenia studni igłą” i twierdzi, że  piękne działa literackie wyrastają jedynie z trudu, cierpliwości i uporu.

         Autor Niesamowitych opowieści do wybranej przez siebie biblijnej opowieści podchodzi w sposób bardzo twórczy. Najpierw odczytuje ją w kontekście Pisma Świętego. Na przykład, pisząc o Jonaszu, zaznacza, że powołany nie zawsze ochoczo odpowiada na Boże wezwanie. Uczynił to także Izajasz i Jeremiasz. Co więcej, Jonasz, by okazać Bogu, że nie zgadza się z Bogiem, który każe mu wzywać do pokuty i nawrócenia Asyryjczyków z Niniwy, potwornych wrogów Izraela, ucieka w przeciwnym kierunku.

         Z kolei Autor stara się wydobyć z biblijnego opowiadania niekiedy ukryte treści i tak je przetworzyć lub ukazać, by w końcu dało się „wyłowić” sentencję mądrościową, która przekona Czytelnika o czymś bardzo ważnym. Na przykład w opowiadaniu o Jonaszu tą sentencją mądrościową są słowa: „Powiedzenie Bogu «nie» staje się nieszczęściem dla człowieka i ludzi wokół niego. Burzenie Bożego planu to wprowadzanie chaosu w losy świata i ryzyko połknięcia przez zło” (s. 117).

         Pisząc zaś o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa, Autor podkreśla, że „była kobietą prozy życia… że prowadziła życie codzienne w sposób zupełnie zwyczajny (…).  Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska i Jerozolima to miejsca-symbole, których Maryja staje przed wyzwaniem postawionym przez Boga” (s. 323-324). Liczy się w tym wszystkim odpowiedź Maryi, a była nią głęboka wiara. I oto sentencja mądrościowa: „Maryja jest kobietą wiary. Wypełnia słowo Boga i żyje w ciągłym zjednoczeniu z Bogiem. Ta bliskość wprowadza ją do nieba” (s. 325).         

         Czytelnik zagłębiając się w lekturę tej książki znajdzie dziesiątki takich cennych i praktycznych sentencji mądrościowych, które pomogą mu w poznawaniu Boga i w pogłębianiu wiary, która jakby nie było jest konieczna do zbawienia.   

Ks. Henryk Skoczylas CSMA

Marki, 26 stycznia 2023