Droga św. Michała Archanioła (9)

Droga św. Michała Archanioła („Via Michaelica”), to tajemnicza, niemal prosta linia, łączącą siedem najsławniejszych w dziejach chrześcijańskiej Europy sanktuariów poświęconych Księciu Anielskiemu. Są to: 1. Skellig Michael (Irlandia); 2. Saint Michael’s Mount (Anglia); 3. Mont-Saint-Michel (Francja); 4. Sacra di San Michele (Dolina Suzy we włoskim Piemoncie); 5. Monte Sant’Angelo (Gargano, środkowe Włochy); 6. Klasztor w Simi (Grecja); 7. Klasztor Karmel w Hajfie (Izrael).

W historii Karmelu nie tylko ów obłoczek był ważny. Karmel to miejsce swoistego testu z pierwszego przykazania dekalogu z bałwochwalstwa – które było największym i wciąż powtarzającym się problemem starożytnego Izraela. Z wiernością pierwszemu przykazaniu Dekalogu mają zresztą na co dzień problem wyznawcy Chrystusa i w naszych czasach. Tendencja bowiem do robienia sobie różnych bożków i idoli wciąż jest w nas bardzo silna.

Tekst o teście poprzedza wspomniany wcześniej fragment o obłoku i ulewie. Izraelem rządził wówczas król Achab, który odpowiedzialność za wszystkie nieszczęścia Izraela: za głód i suszę chciał zrzucić na Eliasza. Za namową swojej żony Jezabel (Izebel), Achab wprowadził kult pogańskiego Baala. Na czym polegał sprawdzian, do którego doszło na zboczach Karmelu? Chodziło o sprawdzenie, kto jest skuteczniejszy – Jahwe czy Baal, a właściwie, który z nich jest naprawdę Bogiem. Eliasz, reprezentujący Boga-Jahwe, stanął do „walki” przeciw 450 prorokom Baala. Mieli złożyć ofiarę – cielca, a prawdziwy Bóg ogniem miał poświadczyć przyjęcie tej ofiary. Działania proroków Baala nie przyniosły oczekiwanego skutku, Baal nie zadziałał, bo przecież nie istniał. Natomiast Eliasz działał w imieniu Boga i od Niego też otrzymał pomoc: „Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Jahwe jest bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!” (1 Krl 18, 39) – czytamy w Biblii.

Postawa Eliasza, Proroka rozpalonego żarliwością o chwałę Pana, jest bardzo bliska postaci św. Michała Archanioła. Samo zawołanie św. Michała Archanioła: „Któż jak Bóg”, jako wyznanie wiary, nadziei i miłości wyraża podziw, uwielbienie i kontemplację Boga Stwórcy – czytamy w Konstytucjach Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Dla bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela zgromadzeń michalickich św. Michał jest przykładem zachwytu i uwielbienia Boga, ogniem miłości, który zwyciężył nieposłuszeństwo i bunt szatana.

Św. Michał Archanioł – pisze nasz Błogosławiony – zapalony ogniem miłości Bożej zawołał Mi-cha-el tzn. KTÓŻ JAK BÓG i gorąco przekonywał innych aniołów, iż powinni uznać przymioty nieskończone wspólnego im Stwórcy i Pana i Jemu cześć i hołd najwyższy oddawać.

Kończymy wędrówkę szlakiem „Via Michaelica”, siedmiu szczególnych miejsc, wybranych przez św. Michała, aby bardziej uwielbić Imię Boga, Pana Zastępów. Prośmy Archanioła Michała, niech wstawia się za nami do Pana, abyśmy zachwyceni Bogiem wołali do Niego w każdej chwili naszego życia: Któż jak Bóg!

Przy pisaniu tego tekstu korzystałem z art. H. Piechockiego, „Co widać z góry Karmel?”, w: https://misyjne.pl/co-widac-z-gory-karmel/

ks. Krzysztof Pelc CSMA