Duchu Święty, przyjdź! Nowa seria na Youtubie „Któż jak Bóg”

„Jak spragniona ziemia rosy dusza ma, tylko Ty możesz wypełnić serca głód” – śpiewamy w jednej ze znanych pieśni wzywających Ducha Świętego. Głód serca, który dotyka każdego człowieka, może zostać wypełniony jedynie przez Pana Boga. Jak mówił św. Augustyn „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”.

Bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić. To w Nim jesteśmy i poruszamy się. To On nas pociesza, napełnia pokojem, radością i nadzieją. To dzięki Jego mocy, możemy podejmować po ludzku przekraczające nas czynności. Jak mamy obiecane w Ewangelii według św. Łukasza, Bóg pragnie posyłać nam Ducha, jeśli tylko o to poprosimy.

Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?”

Od kilku tygodni przygotowujemy się na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na kanale YouTube/Któż jak Bóg w każdą sobotę o g. 20:00 publikujemy odcinek, w którym ks. Piotr Prusakiewicz CSMA przedstawia krótką konferencję na temat konkretnego daru Ducha Świętego, a później wspólnie modlimy się o ten dar.

Przyzywajmy Ducha Świętego w każdym czasie naszego życia. Pragniemy pokoju? Módlmy się do Ducha Świętego! Zamartwiamy się o przyszłość? Przyzywajmy Ducha Świętego! Dopada nas smutek? Przyzywajmy Ducha Świętego. „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” – jak czytamy w liście do Rzymian.

ODCINEK 1 Dar mądrości. Jak zdobyć mądrość?

ODCINEK 2 Dar rozumu

ODCINEK 3 Dar rady

ODCINEK 4 dar męstwa

ODCINEK 5 – dar umiejętności

ODCINEK 6 – dar pobożności

ODCINEK 7 – dar bojaźni Bożej