Dzielne Niewiasty MiKaEl. Dzień skupienia dla michalickiej wspólnoty

W ostatnim dniu września odbył się dzień skupienia dla Wspólnoty Niewiast MiKaEl prowadzony przez ks. Mateusza Szerszenia CSMA. Grupa kobiet przyjechała do ośrodka rekolekcyjnego „Emaus” w Turnie k. Radomia. Temat spotkania brzmiał: „Kobiety, dla których Bóg jest najważniejszy”.

Z samego rana nastąpiło zawiązanie wspólnoty i wprowadzenie duchowe poprowadzone przez siostrę Zacharię, koordynatorkę wspólnot. Podczas pierwszej konferencji ks. Mateusz wprowadził rekolektantki w tematykę grzechu Ewy i tego, w jaki sposób jej błąd uczy nas więcej niż sprawiedliwość wszystkich kobiet Starego Testamentu. W samo południe odbyła się Msza święta z formularza o aniołach. W kazaniu podkreślono znaczenie osobistej relacji z Jezusem jako Człowiekiem i Bogiem. Na zakończenie przyjęto nowe członkinie do wspólnoty. Niezwykłym duchowym przeżyciem była modlitwa przed relikwiarzem zawierającym kilkadziesiąt relikwii świętych i błogosławionych. Druga konferencja wprowadziła nas w medytację nad Ewangelią o kobiecie cierpiącej na krwotok. Następnie wszyscy zgromadzili się w Godzinie Miłosierdzia przy Jezusie Eucharystycznym. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i Koronkę Uwielbienia Boga. Całość spotkania podsumowana została przez siostry koordynatorki.

Wspólnota Niewiast MiKaEl jest wspólnotą modlitwy, służby Bogu i ludziom  w duchu michalickiego charyzmatu, w jedności i we współpracy ze  Zgromadzeniem  Sióstr św. Michała Archanioła. Pragnąca  żyć głębiej ideałami Założycieli Zgromadzenia: bł. Ks. Br. Markiewicza i czcigodnej sł. Bożej Matki Anny Kaworek. Wspólnotę tę tworzą kobiety samotne, o ustabilizowanej materialnie  sytuacji życiowej, a także zamężne, które noszą w swoim sercu pragnienie poświęcenia się Bogu przez modlitwę i włączenie się w konkretne dzieła apostolskie.

Wspólnota ma charakter świecki i stanowi według słów bł. ks. Bronisława Markiewicza „poczet wybranych ludzi” w zbawczym dziele ratowania dusz pod patronatem św. Michała Archanioła i wojsk anielskich. W sposób duchowy i czynnie uczestniczy w charyzmacie sióstr michalitek określonym u samego początku jego powstania w słowach skierowanych do Współzałożycielki Matki Anny: „Idąc w ślady swego Patrona i Wodza, niech Towarzystwo wasze, jako armia niezwyciężona podbija Chrystusowi nieśmiertelne dusze prowadząc je do prawdziwego pokoju i szczęścia”. (List o. Rotha do Matki Anny Kaworek). Na wzór św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich podejmują wraz z siostrami michalitkami „bój bezkrwawy” o chwałę Boga i zbawienie dusz. Są posłane do świata z mocą modlitwy uwielbienia na wszystkie drogi ubóstwa i zniewoleń współczesnych ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Niosą błogosławieństwo i miłość do miejsc naznaczonych nienawiścią, przekleństwem i okultyzmem. Walczą orężem modlitwy, pokory, powściągliwości i pracy. Aby razem z Niepokalaną mogły iść w ślady swego Patrona i Wodza  i jako armia niezwyciężona podbijać Chrystusowi nieśmiertelne dusze oraz prowadzić je do prawdziwego pokoju i szczęścia, podejmują systematyczną formację duchową pod opieką osoby wyznaczonej przez Zgromadzenie.