X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” 2024

Festiwal „Któż jak Bóg” za nami!

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” odbył się w dwa kolejne weekendy czerwca w Sobocie koło Lwówka Śląskiego i Pewli Ślemieńskiej koło Żywca. Wydarzeniu patronował dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”.

W Festiwalu w Sobocie (8 czerwca) udział wzięło 15 wykonawców. Jury w składzie Urszula Graczyk i Ryszard Rydz przyznało:

 • w kategorii solowej:
  I miejsce – Milenie Koniecznej z Nowogrodźca;
  III miejsce – Julii Paś z Lubomierza;
  wyróżnienie – Anieli Białek z Płóczek Dolnych;
 • w kategorii zespołowej – wyróżnienie zespołowi „Promyczki” z Lubomierza.

W Festiwalu w Pewli Ślemieńskiej (15 czerwca) udział wzięło 18 wykonawców. Jury w składzie ks. Stanisław Joneczka i Jan Stachura przyznało:

 • Grand Prix Festiwalu – Natalii Siekierce z Katowic;
 • w kategorii dziecięcej soliści folkowi:
  I miejsce – Annie Butor z Pewli Małej;
  II miejsce – Mai Folęga z Rychwałdku;
  III miejsce – Dominice Cembala z Pewli Małej;
 • w kategorii soliści młodzieżowi:
  I miejsce – Sandrze Michalskiej z Malec;
  II miejsce – Annie Ziai z Przeworska;
 • w kategorii zespołowej:
  I miejsce – zespołowi „Górolicki od Pewlicki” z Pewli Małej.

Sponsorem statuetek była Grupa Glasso z Wrocławia. Gitary elektryczne z pokrowcami ufundowała firma ARTONUS z Kłodzka, zaś albumy – wydawnictwo Michalineum z Marek k. Warszawy.

Więcej informacji o festiwalu na stronie Credo (www.wcredo.eu).

Festiwalowi patronował dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”.