HEJT na różańce dla żołnierzy | ks. Grzegorz Sprysak CSMA (#3)