Homilia wygłoszona 25 grudnia 2017 r. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli przez redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” ks. Piotra Prusakiewicza CSMA.