Jak wygrać z nieczystością? Potrzebujesz 10 broni!

Problem nieczystości wydaje się dzisiaj sprawą powszechną i chyba nikt nie może z czystym sumieniem powiedzieć, że nie doświadcza pokus przeciwko czystości. Często dzieje się tak, że wielu katolików nie wie, jak podejść do sprawy i zacząć rzetelną pracę nad wychodzeniem z nieczystości. Z pomocą przychodzi program przygotowany przez Catholic Link, który w dziesięciu punktach radzi, jak zawalczyć o własną czystość. Jest to poradnik dla tych, którzy szukają pomocy w Bogu i chcą odzyskać nadzieję.

Siła modlitwy

Chociaż z pozoru może się wydawać, że modlitwa nie wnosi realnego wkładu w zmianę naszego stylu życia, to jednak każdy, kto poświęca w ciągu dnia jakiś czas na bycie z Bogiem, nie ma żadnych wątpliwości, że bez niej wiele naszych wysiłków spełzłoby na niczym. Walka o czystość nie jest tylko samodoskonaleniem, ale wielką lekcją pokory, w której liczyć musimy nie tylko na własne siły, lecz także na pomoc Bożą. Modlitwa sprawia, że nasze myśli zaczynają być ukierunkowane na Boga, a wtedy trudniej jest pokusie dostać się do naszych pragnień i wyobrażeń. Bogomyślność to ważny element walki duchowej, w której Bogu poświęcamy nasze ciało, a także uczucia i myśli. To właśnie tam swoje źródło ma każdy grzech przeciwko czystości.

Modlitwa sprawia, że nasze myśli zaczynają być ukierunkowane na Boga

Nie igraj z ogniem

Każdy z nas może żyć w pewnej sferze „duchowego bezpieczeństwa”. Igranie z pokusą to przede wszystkim bezmyślne i lekceważące podejście do rzeczy i miejsc, które mogą wywoływać pokusę. Przykładem takich rzeczy i miejsc są: komputer, telewizja, kino, nieodpowiednia literatura, kluby nocne. Z pokusą nie można dyskutować. Pokonać ją można tylko na samym początku. Z biegiem czasu, gdy człowiekowi wydaje się, że jest jeszcze mocny, wchodzi na drogę bez odwrotu, gdzie pokusa zrodzi kolejny grzech.

Skromność

Dzisiejsze rozumienie skromności zostało wypaczone przez ludzi. Kojarzy się nam ona ze wstydliwością, brakiem akceptacji własnej osoby, a nawet z patologiczną niemocą do wyrażania własnych uczuć i popędów. Skromność jest natomiast cnotą niezwykle szlachetną i potrzebną. Dzięki niej człowiek żyje powściągliwie i pracowicie. Towarzyszy mu również zdrowy wstyd przed popełnianiem grzechów. Skromność przejawia się przede wszystkim w wyrzeczeniu się pychy i zachowywaniu obyczajności. Zabieganie o rozgłos i uznanie innych, wywyższanie się i zbyt mocne eksponowanie własnej osoby rodzi wyniosłość, a z niej powstają kolejne grzechy, w tym także nieczystość.

Pokuta

Zaprawianie się w walce duchowej nie przychodzi samo. Człowiek musi sam „wystawiać się na próbę” i podejmować pokutę. Nie wystarczy myślenie, że jakoś to będzie. Wielcy święci często praktykowali bardzo surowe pokuty nie dlatego, że chcieli sprawić sobie przykrość, ale dlatego, że pożądliwość ciała wymaga pewnej samodyscypliny. Jeżeli człowiek nie potrafi zapanować nad prostymi rzeczami w swoim życiu jak jedzenie, picie, sen, regularna modlitwa, to z dużym prawdopodobieństwem narazi się na dużo częstsze i mocniejsze pokusy przeciwko czystości. Pokuta mądrze przeprowadzona umocni człowieka i przygotuje go do dzielnego odparcia ataku złego.

Jeżeli człowiek nie potrafi zapanować nad prostymi rzeczami w swoim życiu jak jedzenie, picie, sen, regularna modlitwa, to z dużym prawdopodobieństwem narazi się na dużo częstsze i mocniejsze pokusy przeciwko czystości.

Unikaj lenistwa

Kiedy człowiek zaczyna się nudzić i nie wie, co ma robić, z pomysłem zazwyczaj przyjdzie mu szatan. Lenistwo to poważne zaniedbanie, poprzez które szatan zaczyna kusić człowieka nowymi możliwościami, które najczęściej skończą się grzechem. Podobnie rzecz się miała z królem Dawidem, który zamiast wyruszyć na wojnę, został w domu i z nudów zaczął rozglądać się za nową kochanką. Zajęcie myśli i rąk konkretną pracą, ulubioną aktywnością, pomaganiem innym, sprawi, że nie damy szansy na to, żeby pokusa zawładnęła naszym sercem.

Nieprzyzwoity język

W swobodnych rozmowach często żartujemy i poruszamy tematy, które z nieczystości robią sprawę banalną. Niestety, co na języku to często i w sercu. Wypowiedzi, które często poruszają tematy seksualne, rozbudzają w człowieku niezdrową ciekawość i pożądliwość. Przestrogą w tym względzie są słowa Pana Jezusa o tym, że nieczystym czyni człowieka to, co pochodzi z wewnątrz. Dbanie o język to dobry sposób, aby żyć w wewnętrznym wyciszeniu i nie narażać się na grzechy, które prowadzą do nieczystości.

Wypowiedzi, które często poruszają tematy seksualne, rozbudzają w człowieku niezdrową ciekawość i pożądliwość.

Ciągłe czuwanie

Życie chrześcijanina porównywane było przez Jezusa do ciągłego czuwania. Także w kwestii czystości czujność wydaje się kluczowa, aby nie dać się zwieść temu, co skłaniać nas może do grzechu. Brak czujności powoduje, że przestajemy zauważać ważne okoliczności i sygnały, które osłabiają naszą wolę i przygotowują do popełnienia grzechu. Czujność sprawia również, że człowiek podejmuje wysiłek w kierunku Boga. Porzuca bierne oczekiwanie na pomoc, aktywnie i dynamiczne realizuje Boży plan obrony przed złem.

Spowiedź i nadzieja

Ze wszystkich sakramentów, które wnoszą realny wkład w poprawę naszego życia, szczególne miejsce zajmuje spowiedź. To dzięki niej odzyskujemy łaskę uświęcającą, a grzech nie może się w nas zakorzenić. Mimo iż grzechy przeciwko czystości często mają charakter nawrotowy to spowiedź wydaje się jedynym ratunkiem i nadzieją na to, że z nieczystością można sobie poradzić. Pomoc duchownego i szczera chęć postanowienia poprawy mogą systematycznie zmieniać człowieka i wyciągać go z rozpaczy. Problemem bowiem nie jest grzech (ten zawsze może przebaczyć Jezus!), ale trwanie w grzechu i przekonanie o tym, że w nieczystości nie ma żadnego ratunku. Walka o czystość jest walką na całe życie i 24 godziny na dobę. Bez sakramentu spowiedzi zwyczajnie nie damy sobie rady.

Walka o czystość jest walką na całe życie i 24 godziny na dobę.

Komunia Święta

Szczyt naszego życia duchowego to przyjmowanie Komunii Świętej, w której Bóg zaczyna mieszkać w nas sakramentalnie. Bycie świątynią Boga to wielkie zobowiązanie, które chroni nas przed atakami złego. Pustka po wykorzenieniu grzechu musi zostać zapełniona. Z pomocą wtedy przychodzi sam Jezus, który chce mieszkać w naszym sercu. Im lepiej przygotujemy się na przyjęcie Jezusa, tym trwalsze będzie w nas Jego mieszkanie i działanie. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam?

Maryja

Niedoścignionym wzorem czystości jest Matka Najświętsza. Naśladowanie Maryi i branie przykładu z Jej życia to ważny element walki duchowej i zabiegania o własną czystość. W swoich myślach, uczuciach, czynach i postawach Maryja zachowywała doskonałą czystość. Nie wchodziła w dialog z diabłem i grzechem. Jest Opiekunką dla każdego, kto chce swoje życie związać z czystością. Przychodzi z pomocą wtedy, kiedy nam brakuje sił, a kiedy potrzebna jest Boża obecność i Jej wstawiennictwo. Diabeł nie może przeciwstawić się takiej sile. Codzienna modlitwa do Matki Najświętszej wydaje się rzeczą nieodzowną w zachowaniu czystości.

Naśladowanie Maryi i branie przykładu z Jej życia to ważny element walki duchowej i zabiegania o własną czystość.

Walka o czystość to ważny element pracy wewnętrznej. Przedstawione wyżej punkty mogą realnie zmienić podejście do kwestii czystości i pomóc w walce z pokusą. Jednocześnie pamiętać należy, że zdarzają się czasami trudniejsze problemy z nieczystością, a wtedy potrzebna jest pomoc spowiednika lub psychologa. Nie wolno jednak tracić nadziei. Najgorszą rzeczą w walce o czystość jest nierobienie niczego. Wtedy inicjatywę przejmie zły duch, a to źle wróży na przyszłość.