Jezus – Pan życia

Oficer rzymski odpowiedzialny za 100 legionistów musiał być bogaty, skoro ufundował Żydom synagogę. Zyskał przez to sympatię nawet żydowskiej starszyzny. Obserwował Jezusa i Jego publiczne wystąpienia, podczas których gromadziły się tłumy. Kim był dla niego Chrystus? Panem, który dysponuje olbrzymią władzą.

Jezus realizuje prośbę oficera rzymskiego, proszącego Jezusa o uratowanie z choroby swego sługi. Pochwala wiarę setnika, twierdząc, że człowieka o tak wielkiej wierze nie spotkał w Izraelu.

Jezus jest Panem wszelkiego życia – jego bogactwa i dynamizmu. Nic nie rośnie bez Jego wiedzy i błogosławieństwa, a nawet jeśli umiera, przez śmierć również spełnia Jego rozkazy wpisane w prawo naturalne. Jezus jest Panem wszelkich Duchów, tak świętych Aniołów jak i zbuntowanych. Nawet szatan liczy się z Jego władzą i pełni Jego rozkazy.

Ten kto oczami wiary widzi w Jezusie Pana jako Syna Bożego, nie obawia się ataków złych duchów bo wie, że one mogą czynić zło, o tyle o ile Jezus się na to zgadza. Tak demony jak i ich plany są w rękach Jedynego Pana. Jezus jest Panem także wszystkich ludzi. Zgadza się na to, że każdy może wykorzystać swoją wolność, tak jak chce, ale go z tego jako Pan rozliczy. Pan bowiem liczy na dobrowolne włączenie się w Jego dzieła i realizację Jego planów.

Istotą bowiem wolności jest odpowiedzialność. Świetnie ujęła to Matka Jezusa
w chwili Zwiastowania, gdy powiedziała słowa: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa”. Ona wiedziała, że dobrowolnie zgadza się na pełnienie woli Boga. Jezus jest Panem wszystkich, którzy na ziemi chcą rządzić innymi ludźmi. Wszyscy politycy świata są w Jego rękach i zostaną przez Niego rozliczeni z tego co czynią. On im odsłoni motywy jakimi się kierują i ukaże skutki ich decyzji i czynów. Jezus jest Jedynym Panem i liczy się tylko Jego prawo. Kto uznaje Jezusa za swojego Pana, może żyć
w każdym istniejącym ustroju. Ustroje są bowiem tylko zewnętrzną formą naszego życia doczesnego. Jezus jest Panem Swego Kościoła, pragnie aby ten był na ziemi przyczółkiem Jego imperium sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia, ale zgadza się również na to, że wielu Jego najemników w Kościele może przejść na współpracę z doczesnym światem, łamiąc prawo miłości Boga i ludzi. Ale Jezus jako Pan w swoim czasie rozliczy się z każdym. Jedynym bowiem Panem jest On.

 

Ks. prof. Edward Staniek

 

 

Artykuł ukazał się w listopadowo-grudniowym numerze „Któż jak Bóg” 6-2013. Zapraszamy do lektury!