Kiedy Aniołowie przychodzą nam na ratunek?

Kiedy aniołowie przychodzą nam na ratunek? Czy są takie momenty, gdy przychodzą częściej i skuteczniej?

– Ulubionym zajęciem Aniołów to służba. Powinniśmy Aniołów bardzo często prosić o pomoc. Mamy różne modlitwy. Warto do Aniołów również wołać spontanicznie, wysyłać „smsy” i „maile” z naszego serca. Mamy wołać o pomoc, kiedy trzeba podjąć jakieś decyzje – mówił ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

– Prośmy Aniołów o światło, gdy czujemy się słabi. Prośmy o pomoc, kiedy wyruszamy w drogę. Nie dajmy im odpoczywać. Tak czynili święci. Ojciec Pio nakazywał, by kilka razy dziennie wzywać Aniołów stróżów – dodawał