Home / Klauzula informacyjna RODO
 • Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Powściągliwość i Praca z siedzibą w Markach 05-261, ul. Piłsudskiego 248/252, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w XIV Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000079935 w dniu 10 stycznia 2002 r. Towarzystwo otrzymało numer identyfikacyjny REGON 017461624 oraz numer NIP 125-11-97-667.
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych można kierować pod adres
  e-mail: redakcja.kjb@gmail.com
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez nas. Działamy podstawie zgody wykonania usługi polegającej na realizacji umowy o świadczeniu usług prenumeraty oraz zamówień internetowych
 • Towarzystwo Powściągliwość i Praca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać danych osobowych. Odbiorcom danych osobowych będzie jedynie instytucja upoważniona z mocy prawa tj. redakcja dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.
 • Dane osobowe będziemy przechowywać aż do czasu wycofania zgody.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, można je sprostować, sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas  danych.
 • Mają Państwo prawo aby w każdym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę.
 • Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego – jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zarządzanie danymi

Poniżej możesz przejrzeć i zmienić swoje ustawienia prywatności związane z użyciem plików cookies.