Kochajmy aniołów jak ks. Dolino!

Większość z nas ks. Dolindo Ruotolo łączy z aktem zawierzenia Panu Jezusowi przeciw niepokojom i zmartwieniom. „Jezu, Ty się tym zajmij”, naprzemiennie ze św. Faustyny Kowalskiej „Jezu, ufam Tobie” – stało się naszą modlitwą. Jednak z księdzem Dolindo powinien kojarzyć się nie tylko ten akt strzelisty, lecz także wielkie nabożeństwo do aniołów, których bardzo mocno ukochał.

Ks. Dolindo Ruotolo w swoich pismach często wspominał o niebiańskich duchach. W sposób szczególny czcił także św. Michała Archanioła. I właśnie o tej pięknej relacji włoskiego kapłana z aniołami – pisze ks. Marcello Stanzione i Carmine Allino w książce pt: „Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy”, która ukazała się w styczniu 2022 roku (wyd. Esprit), a dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” objął ją swoim medialnym patronatem.

Ksiądz jak anioł

Jak podkreślał ks. Dolindo, w służbie kapłan jest równy aniołom. W ten sposób ks. Dolindo usiłował uświadomić wielką godność kapłańską, która wyznacza także, jak wielki obowiązek i odpowiedzialne zadanie staje przed duszpasterzami. Jego zdaniem, ksiądz jak św. Michał Archanioł „przyczynia się od umacniania Bożej chwały: Któż jak Bóg? i walczy, wyrywając ludzkie dusze z sideł szatańskich.” Według ks. Dolindo, kapłan jest także jak św. Rafał Archanioł, który leczy dolegliwości dusz miłosierną miłością, spieszy z pomocą i jak św. Gabriel Archanioł – silny mocą Bożą, posłaniec głoszący plany Boże. Nie chodzi o to, by teraz księża spoczęli na laurach.  Chodzi o uzmysłowienie sobie, że życie kapłana ma być „anielskie i święte”. Według księdza Dolindo, duszpasterz powinien żyć w sposób nadprzyrodzony do tego stopnia, by nie ulegać wpływom świata. Ponadto, ksiądz jest przyjacielem aniołów.

Ksiądz Dolindo i aniołowie

Neapolitański kapłan często powtarzał, że natchnienia do pisania swoich książek czerpał właśnie dzięki niebieskiemu duchowi. W książce ks. Stanzione i Carmine Alvino możemy także przeczytać o interwencjach Anioła Stróża w życiu ks. Dolindo.

Ks. Ruotolo miał także wizje dotyczące chórów anielskich, którym poświęcony jest cały rozdział publikacji. Zdaniem autorów, najciekawszą jednak częścią angelologii ks. Dolindo jest ta, dotycząca archaniołów. Jak zaznaczają, nie jest to wymysł kapłana, tylko refleksja oparta na lekturze Pisma Świętego. Osobne rozdziały przypadają poszczególnym archaniołom, zarówno tym występującym w oficjalnym nauczaniu Kościoła (św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał), jak i niekanonicznym (ks. Dolindo opierał się m.in. na tzw. apokryfach).

„Och, kocham aniołów, bo oni kochają Boga, kochają Go bezgranicznie. To jest piękna cecha, która sprawiała, że zawsze miałem wielkie nabożeństwo do aniołów. Oni kochają Boga!” – pisał ks. Dolindo Ruotolo.

Kochajmy aniołów jak ks. Dolino! Jednak, by kogoś pokochać, trzeba też go poznać. Dlatego lektura książki „Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy” ks. Marcello Stanzione i Carmine Allino to obowiązkowa pozycja dla wszystkich pragnących głębszego poznania anielskich przyjaciół.

KZ

DWUMIESIĘCZNIK „KTÓŻ JAK BÓG” OBJĄŁ PATRONATEM MEDIALNYM TĘ PUBLIKACJĘ, WIĘCEJ W NUMERZE 2/2022